airduct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airduct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airduct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airduct.

Từ điển Anh Việt

 • airduct

  * danh từ

  ống dẫn khí

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • airduct

  * kỹ thuật

  đường thông khí

  hộp thông gió

  ống dẫn không khí

  ống thông hơi

  ống thông khí

  xây dựng:

  thiết bị dẫn gió