air jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air jet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air jet

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tia không khí