airline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airline.

Từ điển Anh Việt

 • airline

  * danh từ

  công ty hàng không

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • airline

  * kinh tế

  công ty hàng không

  đường không

  hệ thống không vận định kỳ

  phi cơ bay theo tuyến định kỳ

  tuyến đường hàng không

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • airline

  a hose that carries air under pressure

  Synonyms: air hose

  a commercial enterprise that provides scheduled flights for passengers

  Synonyms: airline business, airway