airline information service (alis) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airline information service (alis) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airline information service (alis) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airline information service (alis).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airline information service (alis)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ thông tin hàng không