airline representative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airline representative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airline representative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airline representative.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • airline representative

    * kinh tế

    đại diện giao dịch của hãng hàng không