air gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air gas

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  khí có chứa không khí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • air gas

  Similar:

  producer gas: a gas made of carbon monoxide and hydrogen and nitrogen; made by passing air over hot coke