air gap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air gap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air gap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air gap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air gap

  * kỹ thuật

  khe hở không khí

  khe không khí

  khoảng hở

  khoảng không

  lỗ hổng không khí

  giao thông & vận tải:

  khe (hở) không khí

  điện:

  khe khí

  khoảng từ cách