air map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air map.

Từ điển Anh Việt

  • air map

    /'eəmæp/

    * danh từ

    bản đồ hàng không