air-gap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-gap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-gap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-gap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • air-gap

  * kỹ thuật

  khe hở

  xây dựng:

  kẽ khí

  lớp đệm không khí