airman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airman.

Từ điển Anh Việt

 • airman

  /'eəmæn/

  * danh từ

  người lái máy bay, phi công

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • airman

  * kinh tế

  nhà phi hành

  phi công

Từ điển Anh Anh - Wordnet