airmanship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airmanship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airmanship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airmanship.

Từ điển Anh Việt

 • airmanship

  /'eəmənʃip/

  * danh từ

  thuật lái máy bay

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • airmanship

  Similar:

  aviation: the art of operating aircraft