flyer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flyer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flyer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flyer.

Từ điển Anh Việt

 • flyer

  /flyer/

  * danh từ

  vật bay, con vật có cánh (như chim, sâu bọ...)

  xe đi nhanh như bay; con vật bay nhanh

  người lái máy bay

  cái nhảy vút lên

  (thông tục) người nhiều tham vọng

  (kỹ thuật) bánh đà

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flyer

  * kinh tế

  phiếu hối báo

  tờ bướm

  truyền đơn (quảng cáo)

  * kỹ thuật

  bậc thang

Từ điển Anh Anh - Wordnet