fly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly.

Từ điển Anh Việt

 • fly

  /fly/

  * danh từ

  con ruồi

  ruồi (làm mồi câu); ruồi giả (làm mồi câu cá)

  (nông nghiệp) bệnh do ruồi, sâu bệnh

  to crush a fly upon the wheel

  to break a fly upon the wheel

  dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lấy búa đạp muỗi

  a fly on the wheel (on the coatch wheel)

  người lăng xăng tưởng mình quan trọng

  no flies on him

  (từ lóng) anh ta rất đắc lực, anh ta rất được việc

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) anh ta rất láu

  * danh từ

  sự bay; quãng đường bay

  on the fly: đang bay

  vạt cài cúc (ở áo)

  cánh cửa lều vải

  đuôi cờ

  (sân khấu), (số nhiều) khoảng trên đầu sân khấu (có để những bộ kéo phông)

  bộ phận điều chỉnh tốc độ (ở đồng hồ)

  (kỹ thuật) (như) fly-wheel

  (từ cổ,nghĩa cổ) xe độc mã

  * nội động từ flew, flown

  bay

  đi máy bay, đáp máy bay

  to fly home: đáp máy bay về nhà

  bay vút lên cao (diều hâu, để đánh nhau)

  bay phấp phới, tung bay

  flags are flying: cờ tung bay phấp phới

  đi nhanh, chạy nhanh, rảo bước

  it's late, we must fly: đã muộn rồi, chúng ta phải đi nhanh lên

  tung; chạy vùn vụt như bay

  the door flew open: cửa mở tung

  time flies: thời gian vùn vụt trôi qua

  (thời quá khứ fled) chạy trốn, tẩu thoát

  * ngoại động từ

  làm bay phấp phới, làm tung bay

  to fly a flag: cờ tung bay phấp phới

  thả (cho bay)

  to fly pigeons: thả chim bồ câu

  lái (máy bay...); chuyên chở bằng máy bay

  to fly at

  to fly on

  xông lên; tấn công

  to fly at the enemy: xông lên tấn công quân địch

  to fly into

  nổi (khùng), rớn (mừng)

  to fly into a rage: nổi xung, nổi cơn thịnh nộ

  xông vào, xộc vào (trong phòng...)

  to fly off

  bay đi (chim); chuồn đi

  đứt mất (cúc áo)

  to fly out

  tuôn ra một thôi một hồi

  nổi cơn hung hăng

  to fly over

  nhảy qua

  to fly over fence: nhảy qua hàng rào

  to fly round

  quay (bánh xe)

  to fly upon

  (như) to fly at

  as the crow flies

  (xem) crow

  the bird in flown

  (nghĩa bóng) chim đã lọt lưới rồi, hung thủ đã tẩu thoát rồi

  to fly to arms

  (xem) arm

  to fly the country

  chạy trốn; đi khỏi nước

  to fly in the face of

  (xem) face

  to fly high

  to fly at high game

  có tham vọng, có hoài bão lớn

  to fly a kite

  (xem) kite

  to fly low

  nằm im, lẩn lút

  go fly a kite!

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bước đi, đừng quấy rầy nữa!

  to let fly

  (xem) let

  to make the money fly

  tiêu tiền như rác

  * tính từ

  (từ lóng) cẩn thận, tỉnh táo, cảnh giác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fly

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bay

  y học:

  ruồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fly

  two-winged insects characterized by active flight

  an opening in a garment that is closed by a zipper or by buttons concealed under a fold of cloth

  Synonyms: fly front

  (baseball) a hit that flies up in the air

  Synonyms: fly ball

  fisherman's lure consisting of a fishhook decorated to look like an insect

  travel through the air; be airborne

  Man cannot fly

  Synonyms: wing

  move quickly or suddenly

  He flew about the place

  operate an airplane

  The pilot flew to Cuba

  Synonyms: aviate, pilot

  transport by aeroplane

  We fly flowers from the Caribbean to North America

  cause to fly or float

  fly a kite

  be dispersed or disseminated

  Rumors and accusations are flying

  change quickly from one emotional state to another

  fly into a rage

  pass away rapidly

  Time flies like an arrow

  Time fleeing beneath him

  Synonyms: fell, vanish

  travel in an airplane

  she is flying to Cincinnati tonight

  Are we driving or flying?

  display in the air or cause to float

  fly a kite

  All nations fly their flags in front of the U.N.

  travel over (an area of land or sea) in an aircraft

  Lindbergh was the first to fly the Atlantic

  hit a fly

  (British informal) not to be deceived or hoodwinked

  Similar:

  tent-fly: flap consisting of a piece of canvas that can be drawn back to provide entrance to a tent

  Synonyms: rainfly, fly sheet, tent flap

  flee: run away quickly

  He threw down his gun and fled

  Synonyms: take flight

  vanish: decrease rapidly and disappear

  the money vanished in las Vegas

  all my stock assets have vaporized

  Synonyms: vaporize