fly tent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly tent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly tent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly tent.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fly tent

    a tent with a fly front

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).