flyball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flyball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flyball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flyball.

Từ điển Anh Việt

  • flyball

    * danh từ

    quả văng (bộ điều chỉnh ly tâm)