fly ball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly ball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly ball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly ball.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fly ball

    Similar:

    fly: (baseball) a hit that flies up in the air

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).