flyman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flyman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flyman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flyman.

Từ điển Anh Việt

  • flyman

    /flyman/

    * danh từ

    (sân khấu) người kéo màn, người kéo phông

    (từ cổ,nghĩa cổ) người đánh xe độc mã