fly-away nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly-away nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly-away giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly-away.

Từ điển Anh Việt

 • fly-away

  /fly-away/

  * tính từ

  tung bay, bay phấp phới

  xoã ra (tóc); lùng thùng (quần áo)

  lông bông, phù phiếm (người)

  * danh từ

  người chạy trốn, người tẩu thoát

  người lông bông phù phiếm