fly-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly-off.

Từ điển Anh Việt

  • fly-off

    * danh từ

    cuộc thử máy bay (trước khi mua)