fly-post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly-post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly-post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly-post.

Từ điển Anh Việt

  • fly-post

    * động từ

    dán tài liệu ở nơi cấm dán