fly-fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly-fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly-fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly-fish.

Từ điển Anh Việt

 • fly-fish

  /fly-fish/

  * nội động từ

  câu (cá) bằng ruồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fly-fish

  fish with flies as lures

  Synonyms: flyfish