fly open nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly open nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly open giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly open.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fly open

    come open suddenly

    the doors flew open in the strong gust

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).