flee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flee.

Từ điển Anh Việt

 • flee

  /flee/

  * nội động từ fled

  chạy trốn, bỏ chạy; lẩn trốn

  biến mất; qua đi, trôi qua

  the night had fled: đêm đã trôi qua

  time is fleeing away: thời gian thấm thoát trôi qua

  * ngoại động từ

  chạy trốn, vội vã rời bỏ

  trốn tránh, lẩn tránh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flee

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  trốn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flee

  run away quickly

  He threw down his gun and fled

  Synonyms: fly, take flight