fleering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fleering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fleering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fleering.

Từ điển Anh Việt

  • fleering

    * tính từ

    cười khẩy; chế nhạo

    khinh miệt