pilot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot.

Từ điển Anh Việt

 • pilot

  /'pailət/

  * danh từ

  (hàng hải) hoa tiêu

  deep-sea pilot: hoa tiêu ngoài biển khơi

  coast pilot; inshore pilot: hoa tiêu ven biển

  (hàng không) người lái (máy bay), phi công

  (nghĩa bóng) người dẫn đường (đi săn...)

  to drop the pilot

  bỏ rơi một cố vấn đáng tin cậy

  * ngoại động từ

  (hàng hải) dẫn (tàu)

  (hàng không) lái (máy bay)

  (nghĩa bóng) dìu dắt (ai) qua những khó khăn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot

  * kinh tế

  hoa tiêu

  người dẫn cảng (người dẫn tàu ra vào cảng)

  phi công

  * kỹ thuật

  điều khiển

  hoa tiêu

  hướng dẫn

  lái

  lệnh truyền

  người dẫn đường

  mô hình thử

  phần dẫn hướng trục

  phần trục dẫn hướng

  phi công

  sóng chủ

  cơ khí & công trình:

  bộ phận định tâm (hướng dẫn đầu trục)

  giao thông & vận tải:

  dẫn tàu

  điều khiển máy bay

  sự dẫn tàu

  ô tô:

  móc phanh tự động

  xây dựng:

  sản xuất thử nghiệm

  thí điểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pilot

  someone who is licensed to operate an aircraft in flight

  Synonyms: airplane pilot

  a person qualified to guide ships through difficult waters going into or out of a harbor

  Similar:

  pilot program: a program exemplifying a contemplated series; intended to attract sponsors

  Synonyms: pilot film

  original: something that serves as a model or a basis for making copies

  this painting is a copy of the original

  Synonyms: archetype

  pilot burner: small auxiliary gas burner that provides a flame to ignite a larger gas burner

  Synonyms: pilot light

  fender: an inclined metal frame at the front of a locomotive to clear the track

  Synonyms: buffer, cowcatcher

  fly: operate an airplane

  The pilot flew to Cuba

  Synonyms: aviate

  navigate: act as the navigator in a car, plane, or vessel and plan, direct, plot the path and position of the conveyance

  Is anyone volunteering to navigate during the trip?

  Who was navigating the ship during the accident?