pilot burner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot burner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot burner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot burner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot burner

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  mỏ đốt khí khởi động

  mỏ đốt mồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pilot burner

  small auxiliary gas burner that provides a flame to ignite a larger gas burner

  Synonyms: pilot light, pilot