pilot run nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot run nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot run giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot run.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot run

    * kinh tế

    sản xuất thí nghiệm

    sản xuất thử nghiệm