pilot tone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot tone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot tone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot tone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot tone

  * kỹ thuật

  âm kiểm tra

  âm thử

  điện tử & viễn thông:

  âm hưởng hướng dẫn