pilot tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot tube

    * kỹ thuật

    ống phong kế (đo tốc độ gió)

    hóa học & vật liệu:

    ống thí nghiệm