pilot-boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot-boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot-boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot-boat.

Từ điển Anh Việt

 • pilot-boat

  /'pailətbout/

  * danh từ

  (hàng hải) tàu dẫn đường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot-boat

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tàu dẫn đường