pilot-lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot-lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot-lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot-lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot-lamp

    * kỹ thuật

    đèn báo