pilot valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot valve

  * kỹ thuật

  nắp kiểm soát

  van có trợ động

  van điều khiển

  van mồi

  cơ khí & công trình:

  van chạy bằng động cơ

  van trượt điều khiển phụ

  hóa học & vật liệu:

  van dẫn hướng