pilothouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilothouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilothouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilothouse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pilothouse

    an enclosed compartment from which a vessel can be navigated

    Synonyms: wheelhouse

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).