pilot-cloth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot-cloth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot-cloth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot-cloth.

Từ điển Anh Việt

  • pilot-cloth

    /'pailətklɔθ/

    * danh từ

    vải nỉ xanh (để may áo choàng cho thuỷ thủ)