pilot hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot hole

  * kỹ thuật

  lỗ dẫn hướng

  lỗ khoan dẫn hướng

  lỗ khoan mồi định hướng

  lỗ thí điểm để đóng

  xây dựng:

  khoan dẫn hướng

  lỗ mở giếng (khoan)

  đo lường & điều khiển:

  lỗ khoan định hướng

  lỗ thí điểm đinh khoan