pilot cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot cell

    * kỹ thuật

    điện:

    ắcqui thử nghiệm