pilot wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot wire

  * kỹ thuật

  dây điều khiển

  điện:

  dây kiểm tra

  dây nhị thứ ở cáp

  dây pilot

  điện lạnh:

  dây nhị thứ