pilotage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilotage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilotage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilotage.

Từ điển Anh Việt

 • pilotage

  /'pailətidʤ/

  * danh từ

  (hàng hải) việc dẫn tàu, nghề hoa tiêu; tiền công dẫn tàu; tiền công trả cho hoa tiêu

  (hàng không) việc lái máy bay, nghề lái máy bay; tiền công lái máy bay

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilotage

  * kinh tế

  phí dẫn cảng

  phí dắt tàu

  phí dắt tàu (ra vào cảng)

  phí hoa tiêu

  sự dẫn cảng (việc dắt tàu ra vào cảng)

  * kỹ thuật

  nghề hoa tiêu

  giao thông & vận tải:

  sự dẫn tàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pilotage

  Similar:

  navigation: the guidance of ships or airplanes from place to place

  Synonyms: piloting

  piloting: the occupation of a pilot