pilot lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot lamp

  * kỹ thuật

  đèn báo

  đèn hiệu

  đèn kiểm tra

  đèn tín hiệu

  điện:

  đèn chuẩn

  đèn hoa tiêu

  đèn kiểm báo

  xây dựng:

  đòn đánh dầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pilot lamp

  Similar:

  pilot light: indicator consisting of a light to indicate whether power is on or a motor is in operation

  Synonyms: indicator lamp