pilot model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pilot model

    * kỹ thuật

    mẫu thử nghiệm

    mô hình thí nghiệm