pilot plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pilot plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pilot plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pilot plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pilot plant

  * kinh tế

  xí nghiệp thí điểm

  xưởng sản xuất thử

  * kỹ thuật

  nhà máy thử nghiệm

  xưởng bán sản xuất

  điện lạnh:

  cơ sở sản xuất pilôt

  cơ sở sản xuất thử