fly sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fly sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fly sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fly sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fly sheet

  * kinh tế

  quyển sách nhỏ

  tờ quảng cáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fly sheet

  Similar:

  tent-fly: flap consisting of a piece of canvas that can be drawn back to provide entrance to a tent

  Synonyms: rainfly, fly, tent flap