air nfs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air nfs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air nfs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air nfs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air nfs

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình AIR NFS