air war nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air war nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air war giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air war.

Từ điển Anh Việt

  • air war

    /'eəwɔ:/

    * danh từ

    chiến tranh bằng không quân