air bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air bed

    * kỹ thuật

    y học:

    đệm cao su bơm hơi