air fan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air fan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air fan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air fan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • air fan

    * kỹ thuật

    quạt gió