air-gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-gun.

Từ điển Anh Việt

  • air-gun

    /'eəgʌn/

    * danh từ

    súng hơi

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái phun mù