airily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airily.

Từ điển Anh Việt

 • airily

  /'eərili/

  * phó từ

  nhẹ nhàng, uyển chuyển

  vui vẻ, vui nhộn

  thảnh thơi, thoải mái, ung dung

  hời hợt, thiếu nghiêm túc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • airily

  Similar:

  flippantly: in a flippant manner

  he answered the reporters' questions flippantly

  this cannot be airily explained to your children