air-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

air-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm air-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của air-bed.

Từ điển Anh Việt

  • air-bed

    /'eəbed/

    * danh từ

    nệm hơi