airless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

airless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm airless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của airless.

Từ điển Anh Việt

 • airless

  /'eəlis/

  * tính từ

  không có không khí, thiếu không khí

  lặng gió

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • airless

  lacking fresh air

  a dusty airless attic

  the dreadfully close atmosphere

  hot and stuffy and the air was blue with smoke

  Synonyms: close, stuffy, unaired